< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Gert Vanthournout

 • Onderzoeksexpertise  (AP University of Applied Sciences and Arts):
  • Studiemotivatie, gebruik van leerstrategieën en zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs;

  • De rol van generieke competenties of soft skills in het hoger onderwijs en in organisaties;

  • Teacher Design Teams als methodiek voor onderwijskundige innovaties;

  • Gebruik van data als voor innovatie en begeleiding (o.a. via feedbackrapporten en learning analytics).

 • Onderzoekstechnieken  (AP University of Applied Sciences and Arts):
  • Educational design research / service design methodologie;

  • Kwantitatief onderzoek (survey onderzoek, databankanalyses, …);

  • Kwalitatief onderzoek (focusgroep gesprekken, interviews, photo voice, think aloud, …);

  • Eye Tracking en VR.

 • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (AP University of Applied Sciences and Arts):
  • Lectoren/docenten/lesgevers/leerkrachten;

  • HRM of HRD-medewerkers;

  • Opleidingshoofden/directeurs/diensthoofden;

  • Studenten/leerlingen/medewerkers.