< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Hanne Kloots

  • Onderzoeksdoeleinden:Taalvariatie in het Nederlands
  • Trefwoorden:FONOLOGIE, TAALVARIATIE, TAAL EN ONDERWIJS, NEDERLANDSE LINGUISTIEK, FONETIEK, TAALADVIES, Letteren
  • Disciplines:Talen, Linguïstiek, Taaldidactiek, Nederlandse taal, Corpuslinguïstiek, Dialectologie, Orthografie, Fonetiek en fonologie, Sociolinguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:literatuurstudie, kwantitatief onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:onderzoekers, breed publiek, onderwijs