< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Hein HEIDBUCHEL

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):- Klinisch onderzoek naar de behandeling van ritmestoornissen, zowel farmacologisch, als door implanteerbare toestellen en ablatie (catheter technieken). - Studie naar de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van voorkamerfibrillatie, met focus op ontstekings- en fibrose-pathways, en het effect daarom van anti-fibrogenetische interventies (meer specifiek de neureguline/Erb4 pathway), zowel in mens, een groot diermodel (varkens met geïnduceerde VKF), als een klein diermodel (muis). - Studies mbt ontstollingstherapie bij patiënten met voorkamerfibrillatie. - Geindividualiseerd patiënten en familie-beleid bij cardiogenetische aandoeningen, ondermeer door geïndividualiseerde in vitro express van mutaties en karakteristiek van de fenotypische expressie in standaard cellijnen of geïnduceerde pluripotente stamcellen met differentiatie naar cardiomyocyten (iPSC-CM) - Geindividualiseerde ablatiebehandeling van patiënten met persistente voorkamerfibrillatie, gebaseerd op nieuwe mapping- en ablatie-technologie die zowel substraat als functionele karakteristieken samenbrengen (zoals fibrose-mapping en rotor-mapping) - Evaluatie van een klinisch screeningspad voor obstructief slaap apnee syndroom bij patiënten met voorkamerfibrillatie op basis van cardiorespiratoire polygrafie in de ambulante setting. - Innovatieve geïntegreerde zorgmodellen voor patiënten met voorkamerfibrillatie in een multidisciplinair VKF-centrum, met specifieke aandacht voor terugkoppelsystemen (zoals educatie op basis van kennislacunes; mHealth; evaluatie van patient-reported outcomes; telemonitoring voor adherentie-opvolging etc). - Sportcardiologisch onderzoek, zowel bij jonge atleten (bv. epigenetica van ARVC; opzetten van een EU register mbt atleten met LV fibrose; karakterisatie van aritmieën bij atleten) als oudere atleten (o.a. lange-termijn veranderingen in het sporthart; o.a. prevalentie van subklinische coronaire atheromathose en perifere vasculaire dysfunctie). - Onderzoek in een diermodel (muizen) van post-myocarditis fibrose in het LV, en het effect van sport op aritmogene remodellering daarbij.
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):HARTRITMESTOORNISSEN, HARTKATHETERISATIE, BINDWEEFSELVERMEERDERING, PUBLIEKE GEZONDHEID, COAGULATIE, GEZONDHEIDSECONOMIE, SPORT, Geneeskunde
  • Trefwoorden  (Hasselt University):Biomedische wetenschappen
  • Disciplines  (University of Antwerp):Cardiologie, Beeldgeleide interventies, Elektrofysiologie, Moleculaire fysiologie, Pathofysiologie, Algemene fysiologie, Orgaanfysiologie, Gezondheidseconomie, Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica
  • Disciplines  (Hasselt University):Elektrofysiologie, Cardiologie, Beeldgeleide interventies, Moleculaire fysiologie, Pathofysiologie, Algemene fysiologie, Orgaanfysiologie, Gezondheidseconomie, Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):- Elektrofysiologische studies in patiënten, grote en kleine dieren. - Moleculaire pathway analyse via proteomics, transcriptomics, genetics and epigenetics. - Grote en kleine diermodellen van aritmieën (varkens; muizen). - Multi-modaliteit beeldvorming van hart en bloedvaten. - Telemonitoring. - Ontwikkeling en validatie van nieuwe vragenlijsten voor patiënten-kennis en -zelfzorg. - Ontwikkeling van mHealth en ICT instrumenten om een multidisciplinair en transmuraal zorgcentrum te ondersteunen (apps, back-end server, patiënten- en artsenportaal).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):- Medische en biomedische onderzoekers. - Clinici. - Wetenschapsjournalisten.