< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Iris Vandevelde

  • Trefwoorden:leren, ongelijkheid, onderwijs, diversiteit, e-leren, Meertaligheid
  • Disciplines:Digitale media, Studies van regio's niet elders geclassificeerd, Etniciteit en migratiestudies, Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs, Primair onderwijs, Secundair onderwijs, Onderwijssystemen niet elders geclassificeerd, Onderwijs, cultuur en maatschappij niet elders geclassificeerd, Volwassenenonderwijs, Permanente educatie en levenslang leren, Civic learning en gemeenschapsontwikkeling, Culturele participatie, Vroegschoolse educatie, Informeel leren, Hoger onderwijs, Inclusief en speciaal onderwijs