< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jan Vanhoof

  • Onderzoeksexpertise:Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.
  • Trefwoorden:ONDERWIJSINNOVATIE, ONDERWIJSONDERZOEK, ONDERWIJSKWALITEIT, SCHOOL ZELFEVALUATIE, SCHOOLEFFICIËNTIE, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Onderwijs, cultuur en maatschappij, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Ouderschap en gezinseducatie, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Multimethodisch 'doelgeschikt' onderzoek, gaande van survey-onderzoek tot kwalitatieve case-study benaderingen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Collega-onderzoekers, beleidsmakers in onderwijs, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs, schoolbestuurders, schoolleiders en leraren.