< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jelle Boeve-de Pauw

  • Onderzoeksdoeleinden:- onderwijseffectiviteit- milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling- milieupsychologie- psychometrie van duurzaamheid- STEM onderwijs en socio-scientific issues- plaats-gebaseerd onderwijs en informeel leren- verkeerseducatie (veiligheid en duurzaamheid)- didactiek van de natuurwetenschappen- diversiteit, cross-culturele psychologie en interculturaliteit
  • Trefwoorden:EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING, STEM EDUCATIE, PSYCHOMETRIE VAN DUURZAAMHEID, Biologie
  • Disciplines:Psychometrie, Statistiek en data-analyse, Sociaal gedrag en sociale actie, Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, Curriculum en pedagogiek van wetenschappen, technologie en ingenieurswetenschappen , Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Civic learning en gemeenschapsontwikkeling, Informeel leren
  • Onderzoekstechnieken:- Mixed-methods in sociale wetenschappen- Meten van attitudes, kennis, waarden, motivaties, zelf-effectiviteit van leerlingen en leerkrachten, in het bijzonder met betrekking tot diversiteit, duurzaamheid en democratie- Ontwikkeling en validering van meetinstrumenten- Survey design- Multilevel analyses- Structurele vergelijkings modellen- Longitudinale analyses van kwantitatieve data
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Scholen- Onderwijsdiensten- Instellingen voor hoger onderwijs- Educatieve uitgeverijen- NGOs- Koepelorganisaties- Milieuorganisaties- ...