< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jim Ureel

  • Onderzoeksexpertise:Taalverwerving: (T1) tweede-/vreemdetaalverwerving (T2) Engels als tweede/vreemde taal (T3) onderwijs en tweede-/vreemdetaalverwerving (T4) sociolinguïstiek en tweede-/vreemdetaalverwerving (T5) cognitieve belasting (in het taalonderwijs) Engelse taal: (E1) Engels grammatica (E2) Engels tekstproductie (schriftelijk en mondeling) (E3) vertaling (Nederlands naar het Engels) Vertaalwetenschap: (V1) algemene vertaalwetenschap (V2) vertaalcompetentie (V3) vertaalrevisiecompetentie (focus: stilistische vertaalrevisie)
  • Trefwoorden:TOEGEPASTE TAALKUNDE, COMPETENTIE BIJ REVISIE VAN VERTALINGEN, VREEMDE TAALONDERWIJS, VREEMDE TAALVERWERVING, MIXED METHODS ONDERZOEK, VERTAALREVISIE, SOCIOLINGUÏSTIEK, ENGELSE TAAL, Letteren
  • Disciplines:Engelse taal, Grammatica, Taalverwerving, Sociolinguïstiek, Taalvaardigheid, Vertaal- en tolkwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:cross-sectioneel onderzoek, longitudinaal onderzoek Beschrijvend/descriptief onderzoek, niet-experimenteel onderzoek, (quasi-)experimenteel onderzoek Kwantitatief onderzoek, mixed methods onderzoek Surveyonderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Studenten: (1) taalstudenten (bv. toegepaste taalkunde, taalkunde & literatuur) (2) tolkstudenten (3) vertaalstudenten Docenten: (1) middelbaar onderwijs (2) hoger onderwijs (hogeschool, universiteit)