< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jim Ureel

  • Onderzoeksdoeleinden:Taalverwerving:(T1) tweede-/vreemdetaalverwerving(T2) Engels als tweede/vreemde taal(T3) onderwijs en tweede-/vreemdetaalverwerving(T4) sociolinguïstiek en tweede-/vreemdetaalverwerving(T5) cognitieve belasting (in het taalonderwijs)Engelse taal:(E1) Engels grammatica(E2) Engels tekstproductie (schriftelijk en mondeling)(E3) vertaling (Nederlands naar het Engels)Vertaalwetenschap:(V1) algemene vertaalwetenschap(V2) vertaalcompetentie(V3) vertaalrevisiecompetentie (focus: stilistische vertaalrevisie)
  • Trefwoorden:TOEGEPASTE TAALKUNDE, COMPETENTIE BIJ REVISIE VAN VERTALINGEN, VREEMDE TAALONDERWIJS, VREEMDE TAALVERWERVING, MIXED METHODS ONDERZOEK, VERTAALREVISIE, SOCIOLINGUÏSTIEK, ENGELSE TAAL, Letteren
  • Disciplines:Engelse taal, Grammatica, Taalverwerving, Sociolinguïstiek, Taalvaardigheid, Vertaal- en tolkwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:cross-sectioneel onderzoek, longitudinaal onderzoekBeschrijvend/descriptief onderzoek, niet-experimenteel onderzoek, (quasi-)experimenteel onderzoekKwantitatief onderzoek, mixed methods onderzoekSurveyonderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Studenten:(1) taalstudenten (bv. toegepaste taalkunde, taalkunde & literatuur)(2) tolkstudenten(3) vertaalstudentenDocenten:(1) middelbaar onderwijs(2) hoger onderwijs (hogeschool, universiteit)