< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Johan Wens

  • Onderzoeksexpertise:Recente onderzoeksactiviteiten richten zich op: - onderzoek van medisch onderwijs (toetsing, samenwerking) - palliatieve zorg: - belang van vroegtijdige palliatieve zorg bij niet-oncologische patiënten - surprise question - PICT - palliatieve zorg bij mensen met een beperking - ontwikkeling van richtlijnen - communicatie: 'oncotalk' : belang van een tolk op de consultatie oncologie - kwaliteitsverbetering in chronische eerstelijns zorgverlening vooral gericht chronische zorg (multimorbiditeit en polyfarmacie, vb. bij mensen met type 2 diabetes mellitus) en palliatieve zorg
  • Trefwoorden:PALLIATIEVE ZORG, LEVENSEINDE, KWALITEIT VAN ZORG, OUDERE MENSEN, BEHEER CHRONISCHE ZORG, PIJN- EN SYMPTOOMCONTROLE, DIABETES TYPE 2, PLAATS VAN OVERLIJDEN, Geneeskunde
  • Disciplines:Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Eerstelijnsgezondheidszorg, Kwaliteitsbewaking, Bioethiek
  • Onderzoekstechnieken:Systematisch literatuuronderzoek Ontwikkeling van aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering Ontwikkeling van klinische zorgpaden implementatie onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:De overheid en ondersteunende diensten Verschillende beroeps- of patiëntenverenigingen die interesse vertonen in ontwikkelingen op vlak van gezondheidszorgvoorzieningen universiteiten en hoge scholen