< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jolien Faes

  • Onderzoeksdoeleinden:Taalverwerving bij kinderen met gehoorproblemen
  • Trefwoorden:GEHOORSTOORNIS, TAALONTWIKKELING, GEHOORVERLIES, TAALVERWERVING DOOR KINDEREN, COCHLEAIRE IMPLANTATEN, CORPUSLINGUISTIEK, TAALVERWERVING, WETENSCHAPSCOMMUNICATIE, Letteren
  • Disciplines:Klinische linguïstiek, Contrastieve linguïstiek, Ontwikkelingslinguïstiek, Taalverwerving, Fonetiek en fonologie
  • Onderzoekstechnieken:corpusonderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Logopedisten