< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Karolien De Wael

  • Onderzoeksexpertise:foto-elektrokatalyse, (bio)sensor ontwikkeling, elektrochemische sensoren, fundamenteel elektrochemisch onderzoek, studie van materiaal degradatie, organische elektrochemie, bio-elektrochemie, analytische karakterisering van anorganische polluenten
  • Trefwoorden:BIOANALYTISCHE TOEPASSINGEN, BIOSENSOREN, MILIEUCHEMIE, APTAMEREN, ELEKTROCHEMIE, ELEKTROCHEMISCHE SENSOREN, Scheikunde
  • Disciplines:Analytische chemie, Fysische chemie, Duurzame chemie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management
  • Onderzoekstechnieken:elektrochemische technieken, environmental-SEM-EDX, XRF, IC, Raman
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:wetenschappers