< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Lucia Vergauwen

  • Onderzoeksdoeleinden:Gebruik van het zebravismodel (embryo, larve, adult) voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Studie van toxiciteitsmechanismen, waaronder endocriene verstoring, door integratie van responsen op moleculair, biochemisch en fysiologisch niveau zowel in ecotoxicologie als in humane toxicologie. Europese wetgeving met betrekking tot gevaars- en risicoevaluatie van stoffen, waaronder endocrien verstorende stoffen. Statistische analyse en biologische interpretatie van omics-datasets. Ontwikkeling van alternatieve teststrategieën die gebruik maken van in vitro en zebravisembryotesten gebaseerd op het 3V principe. Ontwikkeling en gebruik van 'adverse outcome pathways' (AOPs) volgens de officiële OESO-richtlijnen en procedures. Proefdierwetgeving en dierenwelzijn.
  • Trefwoorden:HORMOONONTREGELING, DIERENWELZIJN, ADVERSE OUTCOME PATHWAY, VOORSPELLENDE TOXICOLOGIE, TOXICOLOGIE, TOXICOGENOMICA, ECOTOXICOLOGIE, ZEBRAVIS, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Ecotoxicologie, Milieueffecten en risico assessment, Milieugezondheidszorg en veiligheid, Toxicogenomics, Ontwikkelingsbiologie
  • Onderzoekstechnieken:Zebravisembryotest, adverse outcome pathway, zebravisblootstellingsexperiment, genexpressie-analyse, zebravisgedragsanalyse, enzyminhibitietest, analyse van energiemetabolisme, passieve dosering
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:industrie, wetgevers