< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Onur Kilincceker

  • Onderzoeksexpertise:Zijn interessegebieden zijn modelgebaseerde verificatie en validatie van zowel software- als hardwaresystemen, modelgebaseerd testen en mutatietesten. Hij werkt momenteel aan modelgebaseerde ideale testmethoden om zowel de aan- als afwezigheid van specifieke fouten in software- en hardwaresystemen aan te tonen op basis van holistisch testen (positief en negatief testen (aka fuzz-testen)) en mutatietesten. Hij is ook wetenschappelijk onderzoeker bij het EFFECTS-project om mutatietesten van Simulink-modellen in de industriële omgeving te integreren en bij het door de EU gefinancierde INNO2MARE-project om digitale tweelingen voor maritieme systemen te modelleren en te testen.
  • Trefwoorden:CYBER-FYSIEKE SYSTEMEN, HARDWARE EN SOFTWARE, DIGITALE TWEELING, SOFWARE ENGINEERING, SOFTWARE TESTEN, EMBEDDED SYSTEMS, Informatica
  • Disciplines:Prestatie-evaluatie, testing en simulatie van betrouwbaarheid, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Logisch design, Systeemtheorie, -modellering en -identificatie, Modellering en simulatie
  • Onderzoekstechnieken:Ik ben bedreven in verschillende geavanceerde softwaretesttechnieken, waaronder mutatietesten, modelgebaseerd testen, holistisch testen voor web-, mobiele systemen en embedded systemen. Deze technieken omvatten rigoureuze methodologieën om de kwaliteit en robuustheid van softwaretoepassingen te evalueren. Ik heb experimentele studies uitgevoerd, waarbij ik gecontroleerde experimenten heb ontworpen en uitgevoerd om de effectiviteit en efficiëntie van deze testbenaderingen te beoordelen. Met mijn onderzoek heb ik waardevolle inzichten bijgedragen om de betrouwbaarheid en prestaties van software systemen te verbeteren, zodat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Softwareontwikkelingsbedrijven: Bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van web-, mobiele of embedded softwaretoepassingen kunnen profiteren van jouw expertise om de kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging van hun producten te waarborgen. Kwaliteitsborgingsteams: Kwaliteitsborgingsteams binnen organisaties kunnen jouw kennis gebruiken om hun teststrategieën te verbeteren, geavanceerde technieken te adopteren en het algehele testproces te verbeteren. Onderzoeksinstellingen: Academische instellingen en onderzoeksorganisaties kunnen gebruikmaken van jouw expertise om verder onderzoek te doen naar softwaretestmethodologieën en samen te werken aan experimentele studies. Software Test Consultants: Onafhankelijke softwaretestadviseurs en bedrijven kunnen jouw diensten inschakelen om gespecialiseerde en deskundige testoplossingen te bieden aan hun klanten. Startups en kleine bedrijven: Startups en kleinere bedrijven hebben mogelijk geen interne testexpertise en middelen, waardoor jouw diensten waardevol zijn om hun softwaretestprocessen te optimaliseren. Software Engineers en Ontwikkelaars: Professionals in het softwareontwikkelingsveld kunnen profiteren van workshops, training en adviesdiensten om hun begrip van testpraktijken en technieken te verbeteren. IT-projectmanagers: Projectmanagers die softwareontwikkelingsprojecten beheren, kunnen jouw expertise zoeken om ervoor te zorgen dat testpraktijken effectief worden geïntegreerd gedurende de ontwikkelingslevenscyclus. Overheidsinstanties: Overheidsorganisaties die betrokken zijn bij softwareontwikkeling of softwaretoepassingen gebruiken in kritieke systemen kunnen profiteren van jouw expertise om te voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en beveiligingsprotocollen. Open Source-projecten: Samenwerken met open-source projecten biedt een kans om bij te dragen aan de verbetering van testpraktijken in de bredere softwareontwikkelingsgemeenschap. Leveranciers van kwaliteits- en testtools: Bedrijven die testtools ontwikkelen, kunnen met jou samenwerken om jouw inzichten en onderzoek in hun producten te verwerken, waardoor ze effectiever worden voor eindgebruikers.