https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/personpage/021527b9-be94-4682-b0c4-e26b425d52f0 GuzzleHttp\Client Orphé Matthys | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Orphé Matthys

  • Onderzoeksdoeleinden:

    Ik ben aangesteld op het internationale onderzoeksproject 'DIAdIC' waarbij psycho-educatieve dyadische interventies voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorger ontwikkeld worden (een fase III gerandomiseerde gecontroleerde studie).

  • Trefwoorden:Sociale gezondheidswetenschappen
  • Disciplines:Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:

    Ik ben aangesteld op het internationale onderzoeksproject 'DIAdIC' waarbij psycho-educatieve dyadische interventies voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorger ontwikkeld worden (een fase III gerandomiseerde gecontroleerde studie).