< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Patrick Storme

  • Onderzoeksexpertise:Conservatie van metalen, met inbegrip van onderzoek en behandelingsmethodes.
  • Trefwoorden:ERFGOEDPRESERVATIE, Kunstwetenschappen
  • Disciplines:Analytische spectrometrie, Elektrochemische methoden, Spectroscopische methoden, Conservatie- en restauratietechnieken, Erfgoed en culturele conservatie, Materiaalconservatie, Historische materialen en productiemethoden, Materiaalkunde voor conservatie-restauratie, Conservatie-restauratiewetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:X-stralen Fluorescentie (XRF), UV-VIS (optische lichtmetingen in het UV en visuele licht gebied), elektrolytische technieken en de toepassing van atmosferisch plasma.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Conservatoren, restauratoren, adviesverleners, onderzoekers, enz. in het gebied van kunst en erfgoed.