< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pegie Cool

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar adsorbantia, katalysatoren en karakterisatie en synthese van poreuze materialen.
  • Trefwoorden:KATALYTISCHE ACTIVITEIT, SYNTHESE, GASSPLITSINGEN, POREUZE MATERIALEN, Scheikunde
  • Disciplines:Analytische chemie, Anorganische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Automobielingenieurskunde
  • Onderzoekstechnieken:- FTIR (reflectie, transmissie, photoacoustic) - FTIR-microscoop - FTIR-GC-MS - FT-Raman - Bepaling van porositeiten, oppervlakte, poriëngrootte - Adsorptie en katalyse infrastructuur - TGA/DSC
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Petrochemische industrie - Chemische industrie - Textiel industrie - Gasindustrie