< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter De Jonghe

  • Onderzoeksdoeleinden:De onderzoeksgroep beschikt over uitgebreide databanken van DNA stalen en geanonimiseerde klinische gegevens van patiënten met idiopathische epilepsieën, erfelijke spasmodische paraplegieën, chronische externe opthalmoplegie en erfelijke perifere zenuwziekten inclusief DNA diagnostiek van deze aandoeningen.
  • Trefwoorden:GENETISCHE EPIDEMIOLOGIE, KLINISCHE EN ELEKTROFYSIOLOGISCHE KARAKTERISATIES, BIOTECHNOLOGIE, MENSELIJKE GENETICA, MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK, Geneeskunde
  • Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
  • Onderzoekstechnieken:- DNA technologie: genomische zoektochten- Mutatieanalysen- Klinische en elektrofysiologische karakterisatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Medische Genetische Centra voor de moleculaire diagnostiek- Onderzoeksgroepen met interesse in deze onderzoeksdomeinen voor fundamenteel onderzoek (samenwerkingen, gebruik van data en stalencollecties)- Farmaceutische Industrie voor de identificatie van therapeutische targets