< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pieter Maeseele

  • Onderzoeksexpertise:Onderzoek en advies rond de beeldvorming van maatschappelijke debatten, met een focus op wetenschapstechnologische of milieurisico’s enerzijds (ggo’s, klimaatverandering, energiebeleid, etc.) en economische of politieke crises anderzijds Onderzoek en advies rond wetenschapscommunicatie en de relatie tussen media en wetenschap, technologie en het milieu Mediamonitoringonderzoek van maatschappelijke vraagstukken voor allerlei organisaties
  • Trefwoorden:INHOUD VAN HET NIEUWS, RISICOCOMMUNICATIE, DISCOURSANALYSE (DA), RECEPTIESTUDIES, COMMUNICATIESTRATEGIE, FRAMING, WETENSCHAPSPOPULARISERING, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie
  • Onderzoekstechnieken:framinganalyse, discoursanalyse, kwantitatieve inhoudsanalyse, diepte-interviews, focusgroepen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Publieke, private en onafhankelijke instellingen zoals media, overheden en onderzoeksbureaus - Middenveldorganisaties, inclusief NGO’s en vakbonden - Non-profitorganisaties