< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pieter-Paul Verhaeghe

  • Trefwoorden:Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Ras- en etnische relaties, Sociale verandering, Sociale differentiatie, stratificatie en sociale mobiliteit, Sociologie van gender- en genderrelaties, Sociologie van sociale klasse, Stedelijke en regionale geografie, Stedelijk- en huisvestingsbeleid, Sociologische methodologie en onderzoeksmethoden, Sociaal beleid, Programmaevaluatie en sociale impactbeoordeling, Admiciteit en immigratie, Migratie, Gezins- en huishoudstudies, Stedelijke sociologie en gemeenschapsstudies, Evaluatie van sociale programma's