< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Raf Guns

  • Onderzoeksexpertise:De Antwerpse groep van het Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) onderhoudt het VABB-SHW (Vlaams Academisch bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen) en voert onderzoek naar publicatiepatronen in en impact van de sociale en humane wetenschappen. Hierbij besteden we aandacht aan internationale vergelijkingen en verschillen. Door cognitieve afstand tussen publicatieportfolio's te meten, wordt het mogelijk deze dimensie te betrekken bij de studie van interdisciplinariteit.
  • Trefwoorden:SCIENTOMETRIE, WETENSCHAPSBELEID, BIBLIOMETRIE, Algemene en logistieke diensten
  • Disciplines:Sociologie en sociale studies van wetenschap en technologie, Informetrie
  • Onderzoekstechnieken:Statistische en computationele analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Beleidsmakers onderzoek