< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Rudi Knoops

  • Onderzoeksdoeleinden  (Alamire Foundation):

    Rudi Knoops werkte als mediaproducent en realisator aan de Audiovisuele Dienst KU Leuven. Tegelijk bouwde hij zijn artistieke praktijk uit met freelancewerk voor onder andere Behoud de Begeerte en VRT. Aan LUCA School of Arts was hij docent mediatheorie, experimentele media en media archaeology. In 2017 behaalde hij zijn doctoraat in de kunsten aan LUCA School of Arts/KU Leuven/UAntwerpen. In de context van dat praktijkgebaseerd en media-archeologisch onderzoek rond de 17de-eeuwse mediatechnologie van de cilindrische anamorfose creëerde hij onder meer de installatie Speculum Musurgica. Dit opdrachtwerk voor de Alamire Foundation ging in 2015 in première als deel van de tentoonstelling Petrus Alamire – Meerstemmigheid in Beeld en wordt nu internationaal tentoongesteld.

    Begin 2019 werd hij voor de Alamire Foundation coördinator van de Library of Voices en stafmedewerker media, technologie en innovatie. In die functie zet Rudi Knoops onderzoekslijnen uit die in het verlengde van zijn doctoraatsonderzoek liggen. Daarnaast zet hij verdere stappen in het domein van de mixed reality, die kaderen in het FWO/Strategisch Basisonderzoek The Sound of Music.

  • Trefwoorden  (Alamire Foundation):multimedia, mixed media, mixed reality, videokunst, cilindrische anamorfose, media archeologie
  • Onderzoekstechnieken  (Alamire Foundation):audio, video, 3D opname, editing en weergave, mixed reality, cilindrische anamorfose, fotografie, media archeologie