< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Steven Gillis

  • Onderzoeksdoeleinden:Taalverwerving bij jonge kinderenTaal lerenTaal bij dove kinderen met een cochleair implantaat
  • Trefwoorden:TAALVERWERKING, SOFTWARETOOLS, NATUURLIJKE TALEN, Letteren
  • Disciplines:Talen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Observeren van taalgebruik, taal gedragCorporaExperimenteel onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Professionelen die met taal van kinderen te maken hebben: psychologen, logopedisten, pedagogen, ...Ruime publiekIedereen die gebruikt maakt van natuurlijke taal teksten (documenten, classering).