< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Steven Gillis

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Taalverwerving bij jonge kinderenTaal lerenTaal bij dove kinderen met een cochleair implantaat
  • Disciplines  (University of Antwerp):Talen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Observeren van taalgebruik, taal gedragCorporaExperimenteel onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Professionelen die met taal van kinderen te maken hebben: psychologen, logopedisten, pedagogen, ...Ruime publiekIedereen die gebruikt maakt van natuurlijke taal teksten (documenten, classering).