< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Stijn Oosterlynck

  • Onderzoeksexpertise:- Wetenschappelijk advies over sociale ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting - Wetenschappelijk advies over stedelijke ontwikkeling en beleid - Wetenschappelijk advies over ruimtelijke beleid
  • Trefwoorden:SOCIALE ONGELIJKHEID, SOCIALE PARTICIPATIE, ARMOEDE, GEMEENSCHAPSOPBOUW, BESTUUR, SOCIAAL WERK, RUIMTELIJKE PLANNING, STEDELIJKE SAMENLEVING, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
  • Onderzoekstechnieken:- Multidimensionele indicatoren - In depth interviewing - Focus groepen - Participatory assessment
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Beleidsmakers op stedelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau - Middenveld - Praktijkmensen in sociaal werk, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling