< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Surbhi Malhotra

  • Onderzoeksdoeleinden:(1) Onderzoek naar de impact van antibioticagebruik op humane pathogenen en commensale flora gebruik te maken van genetische, genomische en microbiomic benaderingen2) Mechanismen van resistentie tegen antibiotica in pathogene bacteriën(3) Biofilms
  • Trefwoorden:ANTIBIOTICUMRESISTENTE BACTERIËN, MOLECULAIRE BIOLOGIE, GENOOMANALYSE, ANTIBIOTICUMRESISTENTIE, BIOFILMS, MICROBIËLE GENETICA, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Genetica, Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:In vitro biofilmmodellen Statische high throughput modellen Dynamische shear-flow model (BioFlux 200 systeem en het model van Kopenhagen)Whole genome mapping (Argus Whole Genome Mapper, Opgen Inc.)Whole genome sequencing16S metagenoom profileringFunctionele genomicaGen knock-out en site-directed mutageneseTranscriptomics (microarray-based en RNASeq)Fluorescentie microscopieConfocale microscopieFenotypische testen op antimicrobiële gevoeligheid (Disc diffusie, MIC)Genotypische testen op antimicrobiële gevoeligheid (PCR, real-time PCR)Bacteriële speciatie on MALDI-TOF
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Farmaceutische bedrijvenKleine en middelgrote ondernemingenAcademische groepen