< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sven De Maeyer

  • Onderzoeksdoeleinden:Assessment- en beoordelingsproblematiek in onderwijs en daarbuiten Procesdata analyseren Methodologie in onderwijsonderzoek Toegepaste statistiek voor sociale en humane wetenschappen
  • Trefwoorden:STATISTIEK, LEERPROCES, EYE-TRACKINGONDERZOEK, MULTILEVEL SEM, METHODOLOGISCH ONDERZOEK, TOEGEPASTE STATISTIEK, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie, Psychologisch assessment, Onderzoeksmethoden en experimentontwerp, Statistiek en data-analyse, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek
  • Onderzoekstechnieken:Mixed effects models Multilevel analyses Structural Equation Modelling Eye-tracking data Key-stroke logging data Bayesian analysis R
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Collega onderzoekers die op zoek zijn naar ondersteuning bij de analyse van hun data en het opzetten van hun studie