< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tine Destrooper

  • Disciplines  (Ghent University):Rechten, Mensenrechtenwetgeving, Veiligheid, vrede en conflicten, Politieke en juridische antropologie, Ontwikkelingsstudies, Sociale bewegingen en collectieve actie
  • Disciplines  (University of Antwerp):Antropologie, Toegepaste sociologie, Demografie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Sociologie van organisaties en beroepen, Andere sociologie en antropologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Economische geografie, Menselijke geografie, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Stedelijke en regionale geografie, Andere sociale en economische geografie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen