< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tine van Daal

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en moeilijkheid van comparatief beoordelen voor het beoordelen van complexe vaardigheden (inclusief peer assessment).Onderzoek naar leren uit vergelijken.
  • Trefwoorden:COMPARATIEF BEOORDELEN, BEOORDELINGSMETHODEN, LEREN UIT VERGELIJKEN, VALIDITEIT, LEREN, STATISTISCHE ANALYSE, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Statistiek en data-analyse, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek, Onderwijspsychologie en educatief ontwerp, Leren en gedrag, Cognitieve processen
  • Onderzoekstechnieken:ZelfrapportagevragenlijstenAssessment dataMixed effect modellenAIC model selectie (model based inferences)Longitudinale analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderwijs