< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tom Smits

  • Onderzoeksdoeleinden:Expertisedomein Onderwijs:(1) vreemdetalenonderwijs: vakdidactiek Duits (DaF) en Engels (TEFL), CALL(2) onderwijskunde: urban education, multiperspectiviteit, binnenklasdifferentiatieExpertisedomein Taalkunde:(1) toegepaste taalkunde (zie expertisedomein onderwijs)(2) variationele taalkunde van het Duits
  • Trefwoorden:TAALVARIATIE, HET LEREN VAN VREEMDE TALEN, TOEGEPASTE TAALKUNDE, Letteren
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijskunde, Talen
  • Onderzoekstechnieken:Onderwijskundig en toegepast taalkundig onderzoek:- kwalitatief en ethnografisch onderzoek (observatie, interview, CA, grounded theory)- casestudies- (quasi-)experimenten- meta-analyse en reviews- action research- mixed methodsVariationeel taalkundig onderzoek:- empirisch onderzoek: survey, interview- corpusanalyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Lerarenopleiders- Taalleraren en -leerders- (Toegepast en variationeel) taalkundigen