< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Vera Meynen

  • Onderzoeksdoeleinden:Poreuze materialen; structuur-activiteit relatie; materiaal karakterisatie; anorganische en hybride organisch-anorganische materialen; silica en metaaloxiden; katalysatoren; adsorbers en membranen Fotokatalytische degradatie van polluenten, fotokatalytische reductie reacties Specilisatie: Materiaal ontwikkeling Materiaal modificatie - oppervlak modificatie Materiaal karakterisatie synthese-eigenschappen-performantie correlatie Stabiliteit studies Membranen, katalysatoren en adsorbentia katalytische CO2 conversie Persoonlijke website: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/vera-meynen/ Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/vera-meynen/27/4b9/319
  • Trefwoorden:KATALYSATOREN, PLASMACATALYSE, STRUCTUUR-ACTIVITEIT-RELATIE, POREUZE MATERIALEN, OPPERVLAKTE MODIFICATIES, OPPERVLAKTE FUNCTIONALISATIE, SYNTHESEMETHODOLOGIEËN, OPPERVLAKTE-ENTING, Scheikunde
  • Disciplines:Analytische chemie, Anorganische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Organische chemie, Theoretische en computationele chemie, Andere chemie
  • Onderzoekstechnieken:Gelieve onze website te raadplegen: https://www.uantwerpen.be/en/rg/ladca/research/equipment/
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Industrie, onderzoek en innovatie experten