< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Vincent Van Rompaey

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Transgene muismodellen voor erfelijk verworven gehoorverlies en evenwichtsuitval (DFNA9, COCH).Muismodellen voor verworven gehoorverlies en evenwichtsuitval.Meten van gehoor door middel van auditieve hersenstampotentialen, startle-reflex en distortie producten oto-akoestische emissies.Meten van aandacht en tinnitus door middel van prepuls-inhibitie.Meten van evenwichtsfunctie door middel van gedrags- en reflextesten.Klinisch audiovestibulaire evaluatie.Cognitieve evaluatie door middel van RBANS-H.Ruimtelijke navigatie evalueren door middel van de virtuele Morris water taak.Evaluatie van tinnitus.Robotgestuurde cochleaire implantatie.Ziekte van Menière en bilaterale vestibulopathie.
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):BALANS, GEHOORVERLIES, GENTHERAPIE, EVENWICHTSORGAAN, COGNITIE, Geneeskunde
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):-Auditieve hersenstampotentialen en distortie-product oto-akoestische emissies voor evaluatie van gehoor in knaagdieren, gedragsmatige evaluatie van vestibulaire functie, prepulse inhibitie voor tinnitusanalyse, dissectie van de cochlea.-Auditieve testing, incl. tonale audiometrie, spraakaudiometrie in stilte en ruis, auditory brainstem recording, cortical auditory-evoked (late) potentials, evaluatie van cognitie in een potentieel gehoorgestoorde populatie.-Tinnitusanalyse, incl. gevalideerde patiëntgerapporteerde uitkomstmaten, pitch matching, niet-invasieve neuromodulatie (hd-tDCS).-Vestibulaire evaluatie, incl. elektronystagmografie, VEMP, 3D video head impulse testing, video-oculografie, balanstest, evalueren van navigatie (virtuele Morris water taak).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Translationeel onderzoek in het behandelen of voorkomen van gehoorverlies en evenwichtsuitval.