< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Wanda Sass

  • Onderzoeksexpertise:In mijn onderzoek ligt de focus op educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en de actiecompetentie (in duurzame ontwikkeling) die daar een verhoopt leerresultaat van kan zijn. Verschillende publicaties kaderden in het VALIES-project dat o.a. tot doel had om effectiviteitsstudies van EDO mogelijk te maken. Daartoe ontwikkelden we verschillende meetinstrumenten die mee kunnen ingezet worden om de professionele actiecompetentie van schoolteams en (mogelijke evoluties van) de actiecompetentie van hun leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast deed ik ook onderzoek naar de natuurbetrokkenheid en motivatie voor het milieu van jongeren.
  • Trefwoorden:ONDERWIJS, COLLECTIEVE ACTIE, OPVOEDING, COMPETENTIE, ACTIECOMPETENTIE IN DUURZAME ONTWIKKELING, VALIDATIE, EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (EDO), SCHOOL ONDERZOEK, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Onderwijscurriculum niet elders geclassificeerd, Primair onderwijs, Secundair onderwijs, Civic learning en gemeenschapsontwikkeling, Onderwijspsychologie en educatief ontwerp, Specialistische studies in het onderwijs niet elders geclassificeerd, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen niet elders geclassificeerd, Burgerschapsvorming, Politiek engagement, politieke participatie
  • Onderzoekstechnieken:Mijn onderzoek kenmerkte zich door een sequentieel mixed-method design, waarbij kwalitatieve methoden (conceptueel werk, observaties in combinatie met interviews en focusgroep gesprekken) kwantitatieve methoden (CFA, multilevel) voorafgingen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek is relevant voor educatoren, onderwijsteams en onderwijskundige beleidsmakers, maar ook voor wie het verschil wil maken in organisaties buiten het onderwijsveld.