< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Wouter Schelfhout

  • Onderzoeksexpertise:Vakdidactiek economie en bedrijfswetenschappen Ondernemerschapsonderwijs Lerarenopleiding Professionalisering van leraren Vakdidactische leergemeenschappen Schoolbeleid Leerpsychologie
  • Trefwoorden:LERARENOPLEIDING, VERHOUDING LERAAR-STUDENT, ONDERWIJSSYSTEEM, ONDERWIJSINNOVATIE, OPVOEDING, PROFESSIONALISERING, LEREN, ONDERWIJSBELEID, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijskunde
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken Mixed methods Case study research
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Leraren, lerarenopleidingen, scholen, scholengemeenschappen/groepen, macrobeleid