< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA)

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 1970  →  Heden
Organisatieprofiel:

"De APNA eenheid omvat 5 onderzoeksdomeinen: 1. Vegetatie onderzoek en spatiotemporele vegetatie analyse -- Doelgroep Vegetatietypen: mangroves, gematigde loofbossen, kurk Eikenbossen, vegetatie van weglekkende zones (met inbegrip van soorten Wetlands); - methoden: klassieke Braun-Blanquet releves, de lucht en de ruimte van remote sensing, GIS, toepassing van hydrologische modellering, sociaal-economische enquetes. 2. Genetische diversiteit, de genetische structuur van populaties en planten taxonomie - target taxa: aquatische macrofyten, oud groei bos Kruidachtige planten, wilg, mangrove boomsoorten, kurkeik, -- Methoden: isoenzym analyse, PCR-gebaseerde technieken, klassieke taxonomische methodologie, met inbegrip van herbarium BRVU. 3. Limnology (zoetwater ecologie) en waterkwaliteit onderzoek -- Doelgebieden: Afrikaanse meren, beken in gematigde gebieden, Weglekkende zones; - methoden: limnologische methodologie, Fytoplankton studies, mer. 4. Natuurbeheer en natuurbeheer beleid - target gebieden: het beheer van de natuur in de bovengenoemde gebieden, - methoden: bovenvermelde laboratoria en veldwerk, vragenlijsten op basis van enquetes, management planning. De regio Brussel (met inbegrip van de Zonienwoud ) is van bijzonder belang zijn voor de vegetatie en de natuur management studies, alsook voor de zoetwater-en water kwaliteit enquetes gedaan in de onderzoeksgroep. 5. Amfibieen in het Indische subcontinent"

Trefwoorden:Remote Sensing, Biocomplexity, Remote sensing, Biodiversity, Bio-Indicator, Sri Lanka, Multivariate Ecological Research, India, Brussels, Kenya, Ecotoxicology, Genetic Erosion, Pollutants, Genetic Differentiation, Forest Ecology, Environmental Education, Mangrove Ecosystems, Mangrove Ecology, Nature Management, Tropical Inland Waters, Heavy Metals, Mauritania, Restoration Ecology, Terrestrial Environment, Ethnobiology, Aquatic Environment, Environmental Impact Assessment, Geographic information systems, GIS, Geographic Information Systems, remote sensing
Disciplines:Dierkundige biologie, Plantkundige biologie, Geologie