< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Analytische en Milieu Chemie

Research Group

Tijdsduur:1 jan 1970 →  31 dec 2012
Organisatieprofiel:

"Het Analytisch en Milieu Labo van de Vrije Universiteit Brussel is betrokken bij milieu-onderzoek, en meer in het bijzonder van aquatische systemen: open oceaan, kustzeeen, estuaria, rivieren en meren. Dit onderzoek is gefinancierd door internationale (EG, VN), nationale en regionale organisaties. Als onderdeel van de broeikas-problametiek worden de gevolgen van planktonproductiviteit op de verwijdering van de atmosferische kooldioxide geraamd via stikstofopname metingen in de 'euphotic' laag, en de latere herverdeling van het oceaan interieur en de zeebodem. De relaties tussen de verschillende niveaus van de aquatische voedselketen worden bestudeerd via natuurlijke stabiele koolstof en stikstof-isotoop ratio's. Trace metal biogeochemie (kwik, arseen, cadmium, lood, koper, zink, ..), met een speciale focus op metal speciation, wordt intensief bestudeerd in zeeen, estuaria en specifieke zoetwater omgevingen. De uitspoelingscapaciteit van verontreinigde sedimenten, in het bijzonder van belang wanneer de algemene waterkwaliteit voorwaarden zoals redox of zoutgehalte zijn gewijzigd, wordt beoordeeld door sequentiele extractie technieken en dynamische stroom experimenten. Bovendien, grote en kleine elementen worden onderzocht langs groei assen van niet-biogene organische substraten zoals schelpen en koralen. Voor al deze studies milieu passende analytische technieken en protocollen, met inbegrip van programma's voor kwaliteitsborging worden ontwikkeld, aangepast en gevalideerd. Wiskundige modellen conceptualise het vervoer en biogeochemische processen van de bestudeerde verbindingen in de verschillende aquatische milieus."

Trefwoorden:Marine Geochemistry, Marine System Research, Sequential Extraction Of Trace Metals, Arsenic Speciation, Biogeochemical Cycle Of Carbon, Stable, (Heavy)Metals,Marine & Estuarine Ecology, Marine And Estuarine Ecosystems, Nitrogen Cycling, Air-Sea Exchange, Marine Biochemistry, Acid Rain, Carbon And Nitrogen Cycling, Skeletons As Environmental Recorders, Mercury Cycling, Characterization Of Metals In Sediments, Deposits, Mercury Methylation, Pelagic, Nitrogen Cycle, Phytoplankton, Biogeochemistry, Stable Isotopes,Trace Metals, Stable Carbon And Nitrogen Isotopes, Barium Biogeochemistry, Oceanography, Mercury Methylation, Sediments, Mercury, Global Change Studies, Sequential Extraction Of Sediments
Disciplines:Aardwetenschappen, Chemie