< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Tijdsduur:1 jan 1970 →  Heden
Organisatieprofiel:

"De afdeling bestaat uit twee onderzoeksgroepen. Het belangrijkste onderzoeksvoorwerp van de eerste (Analytische chemie) is chemometrie, de toepassing van wiskundige en statistische methoden op chemische gegevens. Dit omvat zowel het fundamentele en toegepaste werk. Het fundamentele werk gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling van meer robuuste neurale netwerken, variabele selectie in combinatie met wavelet signal processing dat kan worden toegepast op de sets van spectra in plaats van op een spectra. De toepassingen, vaak uitgevoerd in samenwerking met een consortium van industrieen, zoals Glaxo-Wellcome, Novartis, Unilever en Shell zijn van belang voor de analyse van online processen, algoritmen voor autonome erkenning van hulpstoffen in de nabijheid van infra-rood gegevens, multivariate kalibratie methoden voor de bepaling van octaangehalte nummers of de inhoud van de actieve stoffen in geneesmiddelen, zuiverheidsanalyse van farmaceutica, experimenteel ontwerp voor het versnellen van de opschalen granulatie van processen, systemen voor de vergelijking en validering twee analysemethoden, etc. Daarnaast worden scheidingsmethoden in farmaceutische analyse bestudeerd. Zo is een kennisgebaseerde methode voor de selectie en de optimalisering van de scheidingsmethoden voor chirale drugs ontwikkeld. De tweede onderzoeksgroep betreft Farmaceutische technologie: het onderwerp is de ontwikkeling van verschillende farmaceutische vormen en het onderzoek van de belangrijke parameters voor optimalisatie-technieken (tableting, aanhoudende release, coating, Liposomen, ontbinding, chemische stabiliteit)."

Trefwoorden:Drug Analysis, Chemometrics, Analytical Chemistry, Chromatography, Artificial Intelligence, Food Analysis
Disciplines:Natuurwetenschappen, Sociale wetenschappen, Landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen