< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Antwerpen Systemen en software Modellering (AnSyMo)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Informatica
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Onze samenleving wordt gedirigeerd door software. Bijna alle apparaten en artefacten rondom bevatten tot op zoekere hoogte software en geen enkele organisatie of bedrijf en bedrijven vandaag de dag functioneren zonder. Voorbeelden zijn dan ook talrijk: webapplicaties, desktop software pacemakers, mobiele telefoons, trein controlesystemen en autos. AnSyMo is een onderzoeksgroep die fundamenten, technieken, methoden en hulpmiddelen onderzoekt voor het ontwerpen, analyseren en onderhouden van dergelijke software-intensieve systemen. De aard van deze systemen is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Ten eerste heeft de beschikbaarheid van meer rekenkracht, de mogelijkheid gegeven om steeds complexere toepassingen aan te pakken. Ten tweede maakt de recente vooruitgang in sensor technologie extra interactie mogelijk. Tenslotte is het inzicht gegroeid dat software systemen op een natuurlijke manier moeten evolueren of gedoemd zijn om uit te sterven. ONDERZOEKSTHEMAS MODELLEN Eén manier om de verhoogde complexiteit aan te pakken is alle kennis over de gewenste structuur en het gewenste gedrag expliciet te gaan modelleren. Dit maakt automatische manipulatie en formele redenerting mogelijk. Modellen moeten daarom op het meest geschikte niveau van abstractie worden geconstrueerd en gebruik maken van de meest geschikte taalconstructies. Daarom ontwerpen wij nieuwe technieken en werktuigen om deze modellen te vergelijken, hun consistentie te controleren, ze te transformeren, efficiënt te simuleren, enz. Domeinspecifieke modeleertalen zijn daarbij van bijzonder belang, omdat ze de kloof tussen domein en oplossing helpen overbruggen. TALEN Hoewel sommige modellen alleen statische, structurele informatie bevatten, beschrijft een belangrijke klasse van modellen dynamisch gedrag. Dit bestrijkt de programmeertalen in het traditionele zin, maar ook van formalismes zoals petri nets en statecharts. Wij dragen bij aan recent werk over modulariteitsconcepten, hun semantiek en implementatie. Ideaal gezien kunnen deze concepten dienen als een instrument om een modelgebaseerde systeembeschrijving om te zetten in een functionerend programma. EVOLUTIE Software systemen moeten gezien worden als levende en evoluerende artefacten, ontworpen, ontwikkeld en onderhouden door mensen. Bijgevolg is het van essentieel belang om gedurende de volledige van de levensduur van een softwaresysteem hoogwaardige, makkelijk aan te passen modellen op alle niveaus van abstractie te hebben. Wij onderzoeken hoe de beschikbaarheid van modellen gebruikt kan worden om de onderhoudbaarheid van softwaresystemen te verbeteren. MIDDELEN De beschikbaarheid van steeds kleinere rekeneenheden in combinatie met sensoren heeft geleid tot de studie van hybride systemen. Deze systemen bestaan meestal uit gedistribueerde componenten met beperkte rekenkracht, beperkte energiecapaciteit, beperkte bandbreedte, enzovoort. Daarom moet de taakverdeling zorgvuldig worden gepland. Wij bestuderen hoe modellen (en simulaties daarvan) kunnen worden gebruikt voor het efficiënt beheer van geheugen, tijd en energie. Deze vier onderzoeksthema's (modellen, talen, evolutie en middellen) worden niet afzonderlijk onderzocht. We zien hen eerder als wederzijds versterkende thema's, zodat het geheel meer wordt dan de som van de delen.
Trefwoorden:MODELGEDREVEN TECHNIEKEN, REFACTOREN, FORMELE METHODEN, SOFWARE-EVOLUTIE, REVERSE ENGINEERING, REENGINEERING/HERCONCIPIËREN, TESTEN, FORMELE SEMANTIEK, MODEL TRANSFORMATIE
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Programmeertalen, Theoretische informatica