< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Beweging, Voeding en Prestatie

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 okt 2015 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep BEPR past in de herstructureringvan de vak-en onderzoeksgroepen binnen de faculteit LK. Binnen de ondezoeksgroep BEPR wordt de expertise aanwezig in de vroegerevakgroepen BETR (met de onderzoeksgroep BEWE) en BIOM (met de onderzoeksgroepen BIME, FIGE en KINA) gecombineerd. Binnen de onderzoeksgroep zal het prestatie aspect centraal worden gezet. In deze onderscheid deze onderzoeksgroep zich van BEGE waar het aspect gezondheid centraal staat en de vakgroep MODI waar eerder de didactische aspecten van bewegen aan bod komen. Het is zeker niet uit te sluiten dat sommige onderzoeksprojecten onderzoeksgroep overschrijdend zullen. Prestatie is echter het kernwoord en (sport)prestatie beïnvloedende aspecten worden op verschillende manieren bestudeerd: biomechanische analyse van eenvoudige(2D) tot eerder complexe (3D) bewegingsanalysetools (in zowel labo als “veld” situaties), technische en tactische aspecten van verschillende sporten(tennis, voetbal, volleybal, handbal...), invloed van voeding op sportspecifieke lichaamskenmerken en prestaties(cfr judo: prestatie vermogen in functie van gewichtsreductie), optimalisatie van fysiologische processen (bv groei, ontwikkeling, en prestatie in en rond de groeispurt van adolescenten –stikstof balans), lichamelijke en psychologische kenmerken van verschillende atleten, groei en (musculaire) ontwikkeling in relatie tot specifieke sportprestaties (cfr sprintstart onderzoek). De recente investering in een DXA toestel is onderdeel van de strategie rond verdere samenwerking en opstart van innovatieve projecten tussen de verschillende onderzoeksdomeinen rond prestatie en sport. Deze nieuwe techniek stelt ons labo instaat de specifieke lichaamscomponenten (botmassa, spiermassa, vetmassa) in functie van trainingsprogramma’s, specifieke biomechanische belasting, voeding, etc... bij verschillende doelgroepen (kinderen, adolescenten, volwassenen, master atleten...) heel nauwkeurig in kaart te brengen. Dergelijk discipline overschrijdende projecten (biomechanica, biometrie, voeding, biochemie, trainingsleer)is noodzakelijk om de verschillende aspecten van prestatie in de sport te kunnen in kaart brengen om alzo prestatie ondersteunend te kunnen werken. Deze unieke kans wil de onderzoeksgroep BEPR dan ook gebruiken om zich op verschillende niveausverder te profileren.

Trefwoorden:performance, nutrition, prestation
Disciplines:Humane bewegings- en sportwetenschappen