< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Biomedisch Onderzoeksinstituut

Research Institute

Tijdsduur:1 jan 1992 →  Heden
Organisatieprofiel:

BIOMED wil een multidisciplinair instituut zijn waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs in het domein van de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend in een stimulerende academische omgeving. 

Hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek wordt beoogd in een beperkt aantal geselecteerde domeinen/thema's met daarbij een meer ziekte georiënteerde aanpak. Wetenschappelijke dienstverlening wordt uitgevoerd in activiteitsdomeinen die nauw aansluiten met de onderzoeksexpertise. Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie wordt ook de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten nagestreefd. 
 
De wetenschappelijke en technologische expertise van BIOMED wordt maximaal aangewend voor de wetenschappelijke vorming van academici in onze universiteit. Het instituut wil daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio door jonge beloftevolle onderzoekers op te leiden in een stimulerende academische omgeving, door actieve samenwerking met de lokale gezondheidssector, en door maximale ondersteuning te bieden aan de uitbouw van economische projecten in de levenswetenschappen.

Trefwoorden:AFFERENTE ZENUWUITEINDEN, ANATOMIE (VERGELIJKEND), AUTOIMMUNE AANDOENINGEN, AUTOIMMUNE DISEASES, BIOMARKERS, CYTOKINE, DENTO-MAXILLO-FACIAAL, ELEKTROFYSIOLOGIE, ELEKTRONENMICROSCOPIE, EMBRYOLOGIE, FUNCTIONELE KINETICA, HERSENONTWIKKELING, HISTOLOGIE, IMMUUNTHERAPIE, IMPLANTATEN, LIGAND-GEACTIVEERDE IONENKANALEN, MESENCHYMALE WEEFSELS, MICROFLUORIMETRIE, MULTIPLE SCLEROSE, NEURALE AS, NEURONALE EXCITABILITEIT, NEUROREGENERATIE, PROTEOMICA, RADIOLOGIE (MRI), RENALE ISCHEMIE, REUMATOIDE ARTRITIS, RUGGENMERGLETSELS, STAMCELLEN, T-CEL VACCINATIE, TERATOLOGIE EN ONCOLOGIE, TOXISCHE STOFFEN, TRAUMATISCHE HERSENENLETSELS, VERTEBRATEN EPITHEEL, WEEFSELCULTUUR
Disciplines:Regeneratieve geneeskunde, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Biofysica, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Immunologie, Moleculaire en celbiologie, Morfologische wetenschappen, Neurowetenschappen