< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Cartografie en Geo-informatiekunde

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 1970 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek binnen de groep Cartografie en Geo-informatiekunde (CGIS) spitst zich in hoofdzaak toe op remote sensing van verstedelijkte gebieden en ruimtelijke analyse van stedelijke dynamiek. Speciale aandacht in het remote sensing onderzoek gaat uit naar het gebruik van kennisgebaseerde methoden voor beeldinterpretatie op basis van spectrale, texturele en contextuele informatie. Remote sensing en GIS-gebaseerde analysemethoden worden aangewend voor monitoring en modellering van stedelijke groei in relatie tot stedelijk ecologische vraagstukken en onderzoek rond duurzaamheid in stedelijke omgevingen. Specifieke onderzoeksthema's omvatten kartering en monitoring van urban sprawl, remote-sensing gebaseerde calibratie van stedelijke groeimodellen, monitoring van stedelijk groen, studies rond "quality-of-life" in een stedelijke context, analyse van stedelijke morfologie en landgebruik en impact van stedelijke groei op de waterbalans in urbane gebieden. Het ontwikkelen en toepassen van ruimtelijke analysemethoden ter ondersteuning van locale en regionale besluitvorming is een belangrijke drijfveer in het onderzoek uitgevoerd door het lab.

Trefwoorden:Remote Sensing, urban ecology, ecosystem services, urban areas, sustainability, Geographical Information Science, urban dynamics
Disciplines:Stedelijke en regionale geografie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Fotogrammetrie en remote sensing