< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Ethiek en Humanisme

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:14 mrt 2012 →  Heden
Organisatieprofiel:

De leden van het Centrum verrichten fundamenteel onderzoek over onderwerpen die vallen onder het overkoepelende thema van de verlichting en het hedendaagse humanisme. Meer specifiek heeft het onderrzoek betrekking op:

- de historische verlichting en haar actuele betekenis;
- de evolutie binnen het humanistische denken, met bijzondere aandacht voor:

- de pragmatische en de hermeneutische inbreng op dat domein
- actuele problematieke zoals de omgang met de ander en de problematiek van de virtuele realiteit
- atheïstische religiositeit
- het niet-reductionistische naturalisme


De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in eigen bundels uitgegeven bij
gerenommeerde uitgeverijen of in nationale en internationale tljdschriften. Regelmatig worden colloquia en studiedagen georganiseerd. De leden nemen zelf regelmatig deel aan workshops, studiedagen en congressen in blnnen- en buitenland. Meerdere vorsers bereiden een doctoraal proefschrift voor. Voor deze vorsers is een seminarie voorzien. Twee van de vorsers bereiden een doctoraal proefschrift voor volgens de formulle van de joint PhD.
Het centrum organiseert jaarlijks de Verhaegenleerstoel.
De !eden van het centrum behoren tot diverse vakgroepen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (FILO, TALK, HIST). Medewerking met de vakgroep SCOM is in het vooruitzicht gesteld dankzij een aangevraagde GOA met de onderzoeksgroepen SMIT en CEMESO. Hetzelfde geldt voor de vakgroep BETR van de faculteit LK. De samenwerking is geconcretiseerd door de aanvraag van een HOA met de onderzoeksgroep BEWE.
Er is een samenwerkingsverband met de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

 

 

 

Trefwoorden:Verlichting, Humanisme, Hermenutiek, Pragmatisme
Disciplines:Theorie en methodologie in de filosofie, Ethiek, Filosofie