< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Chemische en Biochemische Reactortechnologie en Veiligheid (CREaS)

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

Chemische procestechniek Modellering van gas-vaste chemische reactoren. Luchtbellen, warmteoverdracht en omzetting in reactoren. Numerieke analyse van het bifurcatiegedrag van niet-lineaire systemen. Katalytische reductie van NOx in uitlaatgassen van auto's. Modellering van scheidingsprocessen met meerdere fasen. Computerondersteund ontwerp van chemische processen: ontwikkeling van simulatieprogramma's. Energie-integratie in chemische processen.

Trefwoorden:Reactor, Veiligheid, chemische ingenieurswetenschappen, scheidingsprocessen
Disciplines:Scheidings- en membraantechnologie, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Chemisch productontwerp en formulering, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Andere chemie, Process engineering, Katalytische reactietechnieken