< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2009 →  Heden
Organisatieprofiel:Dit onderzoek richt zich op de fotokatalytische verwijdering van polluenten uit procesgassen, binnenhuis- en omgevingslucht. Het onderzoek focust op drie groepen van polluenten. De eerste topic betreft de verwijdering van organische componenten uit procesgassen. Verschillende modelverbindingen worden getest in droge en bevochtigde synthetische lucht. Met behulp van vaste fase en gasfase FT-IR spectroscopie, GC/FID en sensoren wordt het fotokatalyse proces bestudeerd. Het doel van dit project is een fundamenteel werkingsmodel opstellen en de optimale procescondities bepalen voor deze specifieke toepassing. De tweede focus ligt op de simultane verwijdering van NOx, VOC's en fijn stof uit synthetische lucht en reële uitlaatgassen met behulp van TiO2 pellets, filmen en schuimen. Fotokatalytische keramische schuimen worden ontwikkeld en geanalyseerd op basis van hun capaciteit om combinaties van polluenten te verwijderen. Fijn stof en NOx zijn bijvoorbeeld de belangrijkste polluenten in de uitlaatgassen van dieselmotoren, waardoor een simultane verwijdering interessant is. Een andere studie handelt over de combinatie van NOx en VOC's wat de voornaamste precursoren zijn voor ozonvorming. Dit onderzoek zal leiden tot realistische, economische en ecologisch verantwoorde luchtzuiveringsprocessen. Het derde aspect betreft binnenhuisgassen zoals formaldehyde en etheen. Om meer kennis te bekomen over de afbraakmechanismen worden parameters onderzocht zoals de optimale belichtingsmode, contacttijd, flowsnelheid, hoeveelheid en vorm van de katalysator. De studie, het ontwerp en de ontwikkeling van fotokatalytische reactoren is een belangrijk onderdeel van ons onderzoek. Om de cirkel te sluiten, wordt de gezuiverde uitlaat van de fotokatalytische reactor behandeld met behulp van een algenbioreactor. Dit levert als eindresultaat waardevolle producten zoals biomassa, lipiden, aminozuren, ¿ .
Trefwoorden:LUCHTVERVUILING, NOX, FOTOKATALYSE, FIJNE FRACTIE, HALFGELEIDER KERAMISCH SCHUIM, GASZUIVERING, WATERSTOFBINDING
Disciplines:Fysische chemie, Duurzame chemie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Materialenwetenschappen en -techniek