< Terug naar vorige pagina

Organisatie

EQUALITY//Research­Collective

Research Group

Hoofdorganisatie:Hogeschool Gent
Tijdsduur:21 sep 2020  →  Heden
Organisatieprofiel:In het E-QUALITY//ResearchCollective vormen mensenrechten en kwaliteit van leven de centrale referentiekaders om een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdaging om sociale ongelijkheid enstructurele processen van sociale uitsluiting tegen te gaan. De opdracht van het E-QUALITY//ResearchCollective bestaat erin sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid bloot te leggen en uit te dagen. Dit onderzoekscollectief wil expertise uitbouwen over hoe kwaliteit van leven en mensenrechten kunnen worden gerealiseerd bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Het centrum doet dit onder meer door in te zetten op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek vanuit een interprofessionele benadering en met een internationale dimensie, met bijzondere aandacht voor de perspectieven van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Door te vertrekken vanuit participatief onderzoek, waarbij co-creatie centraal staat, wordt expliciet ingezet op het kritisch aankaarten van huidige machtsverhoudingen in een samenleving. Het tegengaan van sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting van mensen in kwetsbare leefsituaties als centrale uitdaging wordt in het E-QUALITY//ResearchCollective verder geconcretiseerd binnen zes onderzoekslijnen: 1)overkoepelende lijn rond kwaliteit van leven en mensenrechten; 2) diversiteit; 3) toegankelijkheid van basisvoorzieningen; 4) gemeenschapsgerichte ondersteuning; 5) integraal werken; 6) kwaliteitsvolle hulp-en dienstverlening.
Trefwoorden:kwaliteit van leven, mensenrechten, maatschappelijke kwetsbaarheid, sociale uitsluiting, burgerschap, ervaringskennis, cocreatie, participatief onderzoek, diversiteit, toegankelijkheid van basisvoorzieningen, gemeenschapsgerichte ondersteuning, integraal werken, kwaliteitsvolle hulp en dienstverlening, arts based research, sociale rechtvaardigheid
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Sociale psychologie, Onderwijs, cultuur en maatschappij, Onderwijskunde, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Ouderschap en gezinseducatie, Specialistische studies in het onderwijs, Sociale verandering, Sociale stratificatie, Sociaal werk, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Democratisering, Filosofie, Ethiek, Mensenrechtenwetgeving, Sociale ethiek, Deontologie, Ethiek van gezin, relaties en seksualiteit, Professionele ethiek, Mensenrechten en justitie, Familierecht, Burgerlijk recht, Juridische taal en linguïstiek