< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Evolutionaire ecologie (EVECO)

Onderzoeksgroep

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Evolutionaire Biologie verricht onderzoek in twee domeinen: - Evolutieve processen en biodiversiteit. De evolutieve verwantschappen tussen verschillende taxa worden bestudeerd d.m.v. een analyse van de morfologische en moleculaire variatie. Samen met informatie over de geografische verspreiding in tijd en ruimte worden hypothesen geformuleerd over soortvorming en de consequenties voor de bescherming van biodiversiteit. Het historische fylogenetische kader wordt verder aangevuld met gegevens uit populatiegenetica, gedragsbiologie en ecologie, verzameld in het laboratorium of in het veld, en kwantitatieve genetica van morfologische en life-history eigenschappen. Huidige onderzoekstopics zijn: - Populatiegenetica, fylogenie en fylogeografie van hermafrodiete landslakken - De effecten van stress op het evolutionaire potentieel van ontwikkelingsstabiliteit (met vnl. fluctuerende asymmetrie als maat) en fitness - Natuurlijke en sexuele selectie bij insecten - Fylogenie en fylogeografie van Afrikaanse kleine zoogdieren - Ecologie van populaties en ziekten. Aantalsschommelingen van knaagdierpopulaties worden bestudeerd in gematigde en tropische (vnl. Afrika) gebieden, met aandacht voor het belang van weersomstandigheden, predatie en dispersie. De bekomen informatie wordt verwerkt in populatiemodellen die gebruikt kunnen worden voor het onderzoeken, simuleren en voorspellen van veranderingen in de populaties. Deze inzichten vormen, samen met andere informatie, de basis voor de ontwikkeling van "Ecologically-based rodent management" strategieën voor het beheer van knaagdieren die problemen vormen voor landbouw of gezondheid. Een onderzoeksterrein in volle groei is de ecologie van door knaagdieren overgedragen ziekten (vb. hantavirus, pest), waarbij vooral de ruimtelijke en temporele verschillen in het voorkomen van de infectie bestudeerd worden.
Trefwoorden:ZIEKTE ECOLOGIE, SPECIATIE, EVOLUTIONAIRE ECOLOGIE, KNAAGDIEREN, POPULATIEBIOLOGIE, FYLOGENIE, INSECTEN
Disciplines:Dierkundige biologie