< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Fragiliteit binnen Gerontologie en Geriatrie

Onderzoeksgroep

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 2007 →  Heden
Organisatieprofiel:

De VUB beschikt als enige Universiteit in Vlaanderen over een opleiding in de Gerontologie. Onder coordinatie van prof. dr. Tony Mets (tevens coordinator van de opleiding) wordt binnen het domein van de Gerontologie reeds geruime tijd onderzoek verricht door een team van onderzoekers, waarvan sommigen ook tot andere vakgroepen en diensten behoren.
Een specifiek afgelijnd domein betreft onderzoek naar onderliggende mechanismen, preventie en herstelmogeleijkheden van fragiliteit, een van de belangrijkste geriatrische syndromen. Verschillende recente (gemeenschappelijke) publicaties in intemationale peer-reviewed tijdschriften getuigen hiervan.

Bovendien zijn meerdere van deze onderzoekers ook actief binnen de onderzoekslijn 'Manual Therapy in Ageing and in the Aged' onder leiding van prof. dr. Ivan Bautmans binnen het onderzoekscentrum COBRA (Centrum voor Onderzoek naar bewegingsapparaat en ge-Relateerde Aandoeningen, directeur dr. Annelies Pool-Goudzwaard) te Amersfoort, Nederland.

Tevens worden er verschillende gemeenschappelijke initiatieven genomen zoals de organisatie van het Congres voor Kinesitherapie en Ergotherapie in de Geriatrie (Voorzitter congrescommissie prof. dr. Ivan Bautmans), van de module Geriatrie binnen de opleiding REV AKI, VUB (titularis prof. dr. Ivan Bautmans) en van opleidingsonderdelen binnen de opleiding Gerontologie, VUB (Titularissen prof.ctr. Tony Mets [bio-medische vakken] en prof.ctr. Christel Geerts [sociale & agogische vakken]).


Met de bedoeling het wetenschappelijk onderzoek naar Fragiliteit binnen de Gerontologie en Geriatrie aan de VUB te centraliseren en de herkenbaarheid ervan naar de buitenwereld te vergroten wensen wij een onderzoeksgroep 'Frailty in Ageing' op te richten.

Het onderzoeksdomein van de onderzoeksgroep betreft Fragiliteit binnen de Gerontologie en Geriatrie in brede zin. Actueel richt de groep zich op de volgende onderwerpen: 

- Spierzwakte en spieratrofie op hogere leeftijd: onderzoek naar onderliggende mechanismen, preventie en behandelmogelijkheden.
- Inflammatoire processen en Heat Shock Prote·inen in relatie tot leeftijd.
- Dementie en ziekte van Alzheimer: onderzoek naar vroegtijdige diagnostiek. preventie en behandelmogelijkheden.
- Osteoporose: Onderzoek naar impact op functioneren, preventie en behandelmogelijkheden.
- Motivatoren, facilitatoren en barrieres voor lichaamsbeweging op hogere leeftijd.

Trefwoorden:Rehabilitation, Elderly, Frailty, Dementia, Sarcopenia, Physical exercise, Inflammation
Disciplines:Andere biologische wetenschappen