< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Geologie

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoekers van de Afdeling Geologie leggen zich toe op de studie van Planeet Aarde. In het bijzonder bestuderen we de geosfeer – de vaste Aarde – en de rol die processen in de geosfeer spelen in het functioneren van Aardse systemen op globale en lokale schaal. In ons onderzoek kijken we ver terug in de geologische tijd, maar steeds in het perspectief een bijdrage te leveren tot de huidige en toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen. Naast fundamenteel onderzoek hechten we in ons onderzoek bijzondere aandacht aan de maatschappelijke en economische aspecten van de geologie (bv. natuurlijke rijkdommen, georisico’s, drinkwater, milieuvervuiling).

Trefwoorden:Archeometrie, Sedimentologie, Tektoniek, Petrologie, Mineralogie, Paleontologie, Geologie
Disciplines:Geologie