< Terug naar vorige pagina

Organisatie

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Research Institute

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. HIVA verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek dat heel concreet kan inspelen op actuele vragen van beleid. We doen onderzoek dat werkt! Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten.

Toegepast en beleidsgericht onderzoek is onze kernactiviteit. HIVA hecht niet alleen belang aan de kwaliteit van het onderzoek, maar ook aan het ruim verspreiden van de kennis en inzichten die via dit onderzoek worden verworven. Dat gebeurt onder meer via de vele publicaties, het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven zoals seminaries, conferenties en workshops en het verlenen van advies en expertise ‘op maat’.

De onderzoeksactiviteiten van HIVA worden georganiseerd in vier groepen, m.n. Arbeid en organisatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Sociaal en economisch beleid en maatschappelijke integratie. Onze medewerkers zijn gedreven universitaire onderzoekers. Als econoom, socioloog, politicoloog, pedagoog of psycholoog streven zij naar de hoogste wetenschappelijke kwaliteit. We werken daarom ook graag samen met andere kenniscentra aan onze universiteit en daar buiten en we participeren aan tal van internationale wetenschappelijke netwerken.

We vinden het als HIVA bijzonder belangrijk dat derden gebruik kunnen maken van onze diensten. We staan open voor gesprek en samenwerking rond onderzoek, vorming of kennisdeling.

Trefwoorden:Labour market, Working conditions, Labour movement, Syndicalism, European policies, Social welfare, Socio-economic policy, Education
Disciplines:Rechten, Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Sociologie van organisaties en beroepen, Toegepaste sociologie, Sociale verandering, Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie