< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH)

Onderzoeksgroep

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH) is een interdepartementele onderzoeksgroep binnen de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) op de Universiteit Antwerpen. Het wetenschappelijk onderzoek binnen LMPH richt zich vooral op volgende domeinen: - Geïntegreerde antimicrobiële screening van chemische en natuurlijke producten. Voor talrijke infectieziekten blijft het therapeutisch gebruik van geneesmiddelen nog steeds de enige optie. Door toenemende resistentie bestaat een continue nood voor innovatief geneesmiddelenonderzoek. Naast chemisch gesynthetiseerde producten vormen natuurlijke producten een aanvullende bron van chemische diversiteit. LMPH is actief betrokken bij het opzetten van multidisciplinaire consortia en heeft een brede expertise opgebouwd rond de antimicrobiële karakterisatie van nieuwe `lead' verbindingen aan de hand van gevalideerde in vitro en in vivo laboratoriummodellen voor geïntegreerde evaluatie tegen diverse bacteriën, gisten, schimmels en parasieten. - Geneesmiddelenresistentie bij viscerale leishmaniasis neemt gradueel toe. Binnen het lopend onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen wordt in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen gericht onderzoek verricht naar de verschillende mechanismen van resistentieontwikkeling en de identificatie van mogelijke 'resistentie markers'. Dit gebeurt aan de hand van recente klinische isolaten van behandelde patiënten of met in het laboratorium geselecteerde stamen. - Cellulaire oxidatieve stress reacties: oxidatieve stress ontstaat door een overproductie van reactieve zuurstofverbindingen (pro-oxidantia) en/of een verminderd antioxidatief verdedigingssysteem en wordt in direct verband gebracht met verschillende (microbiële) ziekten. Het onderzoek binnen LMPH is gericht op metingen van cellulaire oxidatieve stress responses na infectie. Specifieke aandacht wordt ondermeer gegeven aan de effecten op micro-aerofiele (Helicobacter sp.) of anaerobe (Porphyromonas sp.) kiemen. Daarnaast worden binnen het kader van geneesmiddelenonderzoek antioxidatieve of pro-oxidatieve eigenschappen van testproducten onderzocht als onderdeel van hun werkingsmechanisme. - Virulentie en biofilmvorming: biofilms worden gedefinieerd als populaties micro-organismen (meestal bacteriën en gisten) ingebed in een organische polymere matrix vastgehecht op een inert oppervlak. Beschermd door deze matrix zijn deze moeilijk te behandelen en/of te desinfecteren. Binnen LMPH gebeurt onderzoek naar de factoren die en rol spleen bij biofilmvorming en verhoogde resistentie tegen antibiotica en antiseptica. Hiervoor worden in vitro en in vivo modellen op punt gesteld voor detectie en kwantificatie van biofilmen en onderzoek naar 'virulentiefactoren'. - Pharmacokinetische studie van geneesmiddelen: Naast de intrinsieke pharmacologische activiteit van verbindingen wordt de in vivo werking in zeer grote mate bepaald door de pharmacokinetische eigenschappen van de stof (absorptie, distributie, metabolisatie en eliminatie). Analyse van plasma en weefsels met LC-MS/MS laat toe de pharmacodynamiek van een stof in detail te bestuderen. Via bioequivalentiestudies kunnen eveneens verschillende toedieningsroutes en formulaties worden vergeleken.
Trefwoorden:GENEESMIDDELENSCREENING, BIOFILMS, MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, ANTIOXIDANTEN, SCHIMMELINFECTIES
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Diergeneeskunde