< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Proteïne Fosforylatie en Proteomics

Division

Tijdsduur:1 okt 2007 →  Heden
Organisatieprofiel:

Laboratorium voor Proteïne Fosforylatie en Proteomics

  • Wij bestuderen de regeling van (patho)fysiologische pocessen via reversiebele proteïne fosforylatie, en exploreren het therapeutisch potentieel van de daarin betrokken proteïne kinasen en proteïne fosfatasen. De focus ligt hierbij op Proteïne Kinase D (PKD) and Proteïne Fosfatase 2A (PP2A), maar onze interesse gaat ook naar bredere (kinoom- en fosfatoombrede) benaderingen om systematisch proteïne kinasen en proteïne fosfatasen te identificeren die betrokken zijn in (patho)fysiologische pocessen.
  • Wij bestuderen de moleculaire regeling van PKD2 en zijn rol in verschillende "hallmarks" van kanker. Bovendien ontwikkelen wij PKD inhibitoren, o.a. via benutting van nieuwe (allosterische) inhibitiemechanismen.
  • Voor PP2A ligt de focus vooral op de tumor suppressieve eigenschappen (en de ontregeling daarvan bij kanker), maar wij bestuderen ook de rol van PP2A in neurodegeneratieve en cardiovasculaire aandoeningen, en in fundamentele cell biologische processen (mitose, celmigratie). 
  • We passten massaspectrometische methoden toe (en ontwikkelen deze verder) voor fosfoproteomics, lipidomics en moleculaire imaging (imaging mass spectrometry) analyse, met de bedoeling om biomedische vraagstellingen op te lossen. 
     
Trefwoorden:allosterische inhibitor, allosterische inhibitoren, allosterie, fosfatoom, kinoom, kinase inhibitor, proteïne fosfatase, proteïne kinase, imaging mass spectrometry, proteomics, massaspectrometrie, neurodegeneratie, proteïne fosfatasen, kanker
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Oncologie, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme, Systeembiologie