< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Milieu en Klimaat

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2009  →  31 jan 2017
Organisatieprofiel:

Milieudrukken als vermesting, verdroging, verontreiniging en klimaatverandering liggen mee aan de basis van de afname en de homogenisering van de biodiversiteit. Duurzaam behoud van ecosystemen en biodiversiteit vergt veelal een verminderde milieudruk en herstel van het natuurlijk milieu. De onderzoeksgroep Milieu en Klimaat bestudeert de interactie tussen milieukenmerken en biodiversiteit in Vlaamse bos-, vallei- en natuurgebieden. Zowel de abiotische vereisten van soorten en gemeenschappen, het effect van milieuverstoringen als het ontwerpen van herstel- en saneringsmaatregelen komen daarbij aan bod.