< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog

Research Unit

Tijdsduur:1 okt 1997 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep Arbeid en organisatie onderzoekt hoe arbeid is georganiseerd en wat de effecten daarvan zijn op de kansen op kwalitatieve en duurzame jobs, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.  Centrale vragen in het onderzoek zijn onder meer: Hoe verandert de arbeidsorganisatie in bedrijven, instellingen en administraties? Hoe evolueren arbeidstaken, lonen en arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid en medezeggenschap van werknemers? Welk personeelsbeleid wordt er gevoerd? Hoe kan de kwaliteit van de arbeid door participatie en overleg worden verbeterd, in het bijzonder voor kwetsbare werknemersgroepen? Die thema’s worden interdisciplinair en met een mix van onderzoeksmethoden behandeld. Dit onderzoek kan bogen op een lange traditie binnen HIVA en dit vertaalt zich in een prominente en gevestigde participatie van de onderzoeksgroep in nationale en Europese onderzoeksprogramma’s en in een sterke samenwerking met vakbonden en bedrijven.
Centrale onderzoekslijnen van deze groep:

  • kwaliteit van de arbeid en welzijn op het werk
  • arbeidsvoorwaarden en sociaal overleg
  • veranderingen en innovatie in organisaties
  • personeelsbeleid en diversiteitsmanagement
Trefwoorden:labour and welfare, diversity management
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Sociologie van organisaties en beroepen, Toegepaste sociologie, Sociale verandering